Århus Idrætshøjskole
24. marts 2017

På Århus Idrætshøjskole hvor Myhlenberg Byg bygger nyt Multihus arbejder murerne sig hurtigt fread og opad.