Harald Nyborg Tilst
22. januar 2015

Det nye lager og varegård er allerede ibrugtaget, og nu er ombygningen i fuld gang i butikken.