Projekter
Indiakaj - 23 boliger

På Indiakaj i København skal Myhlenberg i totalentreprise opføre 23 boliger på ialt 2950 m2, fordelt på 3 fritliggende bygninger, hver på 3 etager. Byggeriet forventes færdig ultimo 2017.

Onsdag d. 03.05.2017 kl. 13.00 var der rejsegilde. Flot besøgt på en dejlig solskinsdag.

Uge 18 - Vi har nu lukket bygning 1og murerne er godt igang. Bygning 2 får tag i næste uge samt døre og vinder og herefter følger alt det indvendige arbejde.

Uge 8 - Så er bygning 1 lukket og vi er godt igang med at rejse spær på bygning 2. Herefter skal vi igang med inddækninger på bygning 1 i næste uge.

Uge 2 - Vi har nu alle betonelementer oppe og er godt i gang med at få rejst spær. Alle spær på bygn. 1 er allerede rejst så næste step er lukning af taget.Herefter bliver det samme fremgang på bygn. 2 som vi forventer at starte på i uge 7.

Uge 49 - Vi er ved at afslutte montage af elementer på 2. sal. Herefter skal der dæk på "Tagetagen" så de sidste elementer kan komme op i uge 51. I det nye år skal vi gerne være klar til at rejse spær fra uge 2.

Uge 47 - Nu er alt i stueplan rejst, og der er lag dæk og udstøbt på 1. sal. Elementer på 1. sal er rejst på bygning 2 og 3, og mandag uge 47 bliver elementerne rejst på bygning 1.

Uge 44 - Vi er nu godt igang med at få rejst elementerne i bygning 1, 2 og 3 i stueplan. Herefter bliver der lagt dæk på til førstesalen.

Uge 42 - Nu er alle betondæk lagt og vi er godt igang med at få planeret omkring alle 3 bygninger, så der bliver klar til de sidste udstøbninger tirsdag i næste uge.

Uge 40 - Det går hurtigt fremad på Indiakaj. Nu er de sidste indv. fundamenter støbt og vi er godt igang med at lave kloak, og samtidig få alle stik vedr. El, TV, vand og skraldesug i jorden

Uge 38. Vi er nu så langt med støbning af fundamenterne, at alt forventes støbt medio uge 40. Vi startede på regnvandsledninger samt kloak i mandags, efterfulgt af isolering - så vi kan være klar til Spæncom starter med de første dæk i uge 42.

Uge 32 - Mandag blev fundamentsfoden til bygning 1 støbt

Uge 26 - Pilotering er startet

Uge 25 - Byggepladsen er blevet indhegnet,