/ Ansatte hos Myhlenberg
LEDELSE ADMINISTRATION MURER TØMRER KLOAK & BETON

Kloak og Beton

Navn: Kristian Gram Kusk
Stilling: Støber

Navn: Finn Østergaard Sørensen
Stilling: Støber

Navn: Rasmus Kjær Skov
Stilling: Arbejdsmand

Navn: Micheal Hemdrup Jensen
Stilling: Struktørlærling