Rådhusparken, Glostrup

Glostrup bobler af nytænkning

Byggeriet af Rådhusparken med Danske Banks hovedsæde på Vestegnen er en ca. 10.400 kvm ny bebyggelse med rådhusudvidelse, finanscenter og kombineret arkiv og p-kælder. Keops Development A/S, der står bag udvikling af Rådhusparken, underskrev kontrakt om totalentreprise med Myhlenberg v. Søren Vangsted A/S med start i marts måned 2003. Som arkitekt er Dissing+Weitling A/S valgt.
 
Selv om der har været meget lidt plads at bygge på klos op ad det eksisterende Glostrup Rådhus og en boligblok, har forløbet kun givet meget få klager fra omgivelserne. Huset, der er placeret centralt i Glostrup og rummer ca. 6700 kvm delt mellem Finanscentret og en udvidelse af Glostrup Rådhus, udtrykker klart sine to funktioner med Finanscentret mod Hovedvejen og den selvstændige rådhusfløj mod Rådhusparken.
 
Byggeriet er det første eksempel på anvendelsen af det af en dansk ingeniør patenterede betonbobledæk - en elegant, nyskabende søjle-/pladekonstruktion, der har været en særlig udfordring for totalentreprenøren. I Rådhusparken bliver bobledækket for første gang brugt i et dansk byggeprojekt. Bobledækket er bowlingkugle-lignende plasticbolde, som er sandwich. (Kilde: Byggeplads Danmark)

 


Bygherre: Keops Development
Areal: 10.400 m2
Aflevering: 2005
Arkitekt: Dissing+Weitling